Zdrowie

Biegunki- czy wsparcie mikrobioty jelitowej może pomóc?

Biegunka jakie badania Przez biegunkę określa się luźne wypróżnienia często również o konsystencji płynnej lub półpłynnej pojawiające się ze zwiększoną częstotliwością do kilku razy na dobę. Biegunka może powstać na drodze trzech mechanizmów. Wyróżnia się przede wszystkim: biegunkę osmotyczną; wynikającą z braku możliwości wchłonięcia wszystkich substancji zatrzymujących wodę, biegunkę wydzielniczą; powstającą na skutek wydzielania do […]